Profil
ozoon_aszf

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (HATÁLYOS 2023. szeptember 08. napjától)
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Székhely: 4431 Nyíregyháza, 15010/2 HRSZ.
Cégjegyzékszám: 15 09 073695
Adószám: 18800489-2-15
Bankszámlaszám: 10918001-00000004-14860016 (UniCredit Bank Hungary Zrt.)
Hotel Pangea:
Cím: 4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány 15. Telefon: + 36 (42) 200 551
Email: info@pangeahotel.hu
Web: www.pangeahotel.hu
Ózoon Hotel:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2. Telefon: +36 42 402 001
Email: szallas@ozoonhotel.hu Web: www.ozoonhotel.hu
Hotel Dzsungel:
Cím: 4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány 15. Telefon: +36 (42) 479 710
Email: szallas@hoteldzsungel.hu
Web: www.hoteldzsungel.hu
2. ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE:
Az „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató Hotel Pangea, Ózoon Hotel, Hotel Dzsungel szálláshelyén nyújtott szolgáltatásainak körét, azok igénybevételének feltételeit. A Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét jelen Általános Szerződési Feltételeknek.
3. SZERZŐDŐ FÉL:
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. által egyedi, speciális vagy általános szerződési feltételek szerint nyújtott szálláshely-szolgáltatásait igénybe vevő személy, Vendég.
Ha a szolgáltatást/szolgáltatásokat a Vendég közvetlenül rendeli meg a Szolgáltatótól az erre rendszeresített kommunikációs csatornák egyikén, vagy a helyszínen személyesen, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég között a szerződés az ÁSZF-ben és esetleges külön egyedi kiegészítő megállapodásban rögzített feltételek szerint jön létre, az ott megjelölt feltételek maradéktalan teljesülése esetén. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
4. AJÁNLATKÉRÉSSEL, SZOBAFOGLALÁSSAL, VISSZAIGAZOLÁSSAL, LEMONDÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

4.1 AJÁNLATKÉRÉS
A Vendég helyszínen, szóban megadott, vagy telefonon, írásban, e-mailben, továbbá a szálláshelyek honlapján üzemeltetett foglalási rendszeren keresztül megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot készít. Nem helyszíni ajánlatkérés esetén Szolgáltató ajánlatot küld meg a megkeresés beérkezését követően. Az ajánlat elfogadásával felek között nem jön létre a szerződés az kizárólag Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. Az ajánlat az ajánlatkérés pillanatában aktuális szabad kapacitás alapján készül, így az ajánlat elfogadása nem eredményezi automatikusan, hogy szolgáltató az abban foglalt feltételekkel igazolja vissza a megrendelést. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül, amennyiben ez korábbi, úgy a szolgáltatás kezdő időpontját megelőző nap 10:00 -ig nem érkezik foglalás/rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2 VISSZAIGAZOLÁS
A Szerződés a felek között a Vendég írásban, e-mailben, illetve a szálláshelyek honlapján üzemeltetett foglalási rendszeren keresztül megküldött, vagy szóban, helyszínen leadott foglalásának/rendelésének a Szolgáltató általi írásban átadott/megküldött visszaigazolásával jön létre.
Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a teljes megrendelésben/ visszaigazolásban kikötött és megállapított szolgáltatás ellenértékére. Az idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.3 MÓDOSÍTÁS
Vendég jogosult a szolgáltatást megérkezés napját megelőző 5 nappal díj és költségmentesen módosítani.
Érkezést megelőző 5 napon belüli módosítás esetén a megrendelt szolgáltatások díjának 30 % -át számítja fel a Szolgáltató.
A szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A szálláshely szolgáltatás meghosszabbítása esetén a
Szolgáltató hozzájárulását az eredeti rendelésben szereplő időtartamra járó szolgáltatói díj teljes megfizetéséhez kötheti. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez írásbeli megállapodás szükséges. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy Vendég szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó igényét a szálloda szabad kapacitásának függvényében visszautasítsa, illetve annak elfogadása esetén az eredeti megrendelésben és visszaigazolásban foglaltaktól eltérő feltételekkel igazolja vissza.
Szolgáltató elutazás napján a 10:00 óra utáni szobahasználatért nappali szoba díjat számít fel, melynek összegéről a szálloda recepcióján tájékozódhat. A szolgáltatás csak szabad kapacitás függvényében érhető el, a szobahasználat automatikusan nem hosszabbítható. A szolgáltatás aktuális díjáról Vendég megrendeléskor, illetve személyesen a tartózkodás során a recepción kérhet felvilágosítást.
4.4 SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA
A leadott megrendelést/foglalást szóban lemondani, módosítani nem lehet. A szálláshely szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
A szolgáltatás lemondására vonatkozó jelen pontban rögzített feltételeket a szolgáltató által meghirdetett promóció (kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok) keretében történő foglalás esetén, az ott megjelölt egyedi feltételekben rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.
 Korai érkezés szolgáltatást az érkezés napján 14 órát megelőzően külön előzetes megrendelés és
 annak szolgáltató által történő visszaigazolása alapján és szabad kapacitástól függően vehető igénybe.

Vendég jogosult a szolgáltatást megérkezés napját megelőző 5 nappal díj és költségmentesen lemondani. Érkezést megelőző 5 napon belüli lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások díjának 30 % -át számítja fel Szolgáltató.
A szálloda ajánlatában, visszaigazolásában meghatározott eltérő feltétel hiányában, a szálláshely szolgáltatás lemondására hitelt érdemlően igazolható módon írásban az alábbiak szerint van lehetőség: helyi idő szerint az érkezés napját megelőző 5. nap 10:00 óráig
Hotel Pangea esetében reservation@pangeahotel.hu Ózoon Hotel esetében szallas@ozoonhotel.hu Hotel Dzsungel
esetében szallas@hoteldzsungel.hu e-
mail címre küldött üzenetben.
Szolgáltatás lemondása, illetve meg nem jelenés esetén Szolgáltató a már teljesített szolgáltatási díjból fentiek szerint levonásra kerülő összegen felüli összeget vendég rendelkezése szerint, ilyen rendelkezés hiányában a fizetés módjával egyező módon téríti vissza 60 napon belül vendég részére. Bankkártyás fizetés esetén – eltérő jogosulti rendelkezés hiányában - a visszatérítendő szolgáltatási díj a vendég által megadott bankszámlára kerül visszafizetésre.
Szolgáltató helyi idő szerint 18:00 óráig tartja a visszaigazolásában szereplő szolgáltatást rendelkezésre a vendég részére. Amennyiben a vendég ezen időpontig a szállodába nem érkezik meg, illetve későbbi érkezését előzetesen hitelt érdemlő módon nem jelzi a szolgáltató felé, úgy szolgáltató jogosult a foglalást törölni és a szálláshely szolgáltatást újra értékesíteni. Szolgáltató a fentiekből eredő Vendég oldalán keletkező esetleges károkért nem felel.
Ha a Szerződő fél a szálláshely szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította és az érkezési napon helyi idő szerint nem érkezik meg 18:00 óráig és nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, úgy ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az előzetesen tervezett érkezési napot követő nap 10:00 óráig Szolgáltató fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és jogosult a szálláshely szolgáltatást újra értékesíteni. Szolgáltató a fentiekből eredő Vendég oldalán keletkező esetleges károkért nem felel.
Abban az esetben amennyiben a vendég a fentiek szerint a foglalásban/megrendelésben megjelölt időpontban nem érkezik meg a lefoglalt szolgáltatások 100 %-a felszámításra kerül. Korábbi távozás esetén a fennmaradó szolgáltatás ellenértékének 100%-a felszámításra kerül. A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, stb.) visszatérítésére nincs lehetőség. Vendég az igénybe vett, illetve megrendelt, de igénybe nem vett és a határidőben le nem mondott szolgáltatások ellenértékét jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Igénybe vett szolgáltatások esetében a visszaigazolás, illetve jelen ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően köteles vendég az ellenértéket megtéríteni.
Az igénybe nem vett, illetve lemondott szolgáltatások ellenértéke amennyiben a vendég az ellenértéket előzetesen teljesítette, úgy a teljesített összegből kerül levonásra, míg ennek hiányában a szolgáltatás ellenértéke vendég részére kiszámlázásra kerül.
5. A SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI, FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A szolgáltatás árára, fizetési feltételekre vonatkozó jelen pontban rögzített feltételeket a szolgáltató által meghirdetett promóció (kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok) keretében történő foglalás esetén az ott megjelölt egyedi feltételekben rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.
Az aktuális szobaárak a Hotel Pangea honlapján www.pangeahotel.hu, az Ózoon Hotel honlapján www.ozoonhotel.hu, a Hotel Dzsungel honlapján www.hoteldzsungel.hu, továbbá szolgáltató szerződött partnereinek honlapján elérhető, illetve a szálláshelyek recepcióján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen (étterem) állnak rendelkezésre. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett árait előzetes bejelentés

nélkül egyoldalúan megváltoztassa. Az árváltozás a közzétételtől kezdődően hatályos és az ezt követően leadott foglalásokra vonatkozik. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA), illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshelyek fenti weboldalain, továbbá Szolgáltató értékesítési partnerein keresztül kerülnek meghirdetésre.
Előzetes foglalás esetén a fizetési feltételeket a vendég részére megküldött visszaigazolás tartalmazza.
 Foglalás nélkül érkező vendég esetén a szolgáltatások díja érkezéskor fizetendő.
A Szolgáltató a szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke, vagy annak a visszaigazolásban megjelölt része a hitelkártyán/bankkártyán terhelésre kerül. Szolgáltató kérheti továbbá foglaló megfizetését, illetve előleg megfizetését a szolgáltatás díjának egy részére vagy annak teljes összegére. Az erre vonatkozó rendelkezéseket az ajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A fentiek
 szerint meghatározott foglaló/előleg teljesítésének bármely Szolgáltatón kívül álló okból történő elmaradása a teljesítésre nyitva álló határidő leteltét követően a foglalás automatikus törlését vonja maga után.
Szolgáltató a Vendég bejelentkezésekor jogosult az esetlegesen felmerülő extra szolgáltatásokra és károkozásra vonatkozóan kauciót kérni. A kaució mértéke a lefoglalt szolgáltatások függvényében változhat, de maximum a lefoglalt szolgáltatások értékének 200%-a. A kaució készpénzben fizetendő. A kaució összege vendég eltérő rendelkezésének hiányában távozáskor – amennyiben annak jelen ÁSZF-ben rögzített feltételei fennállnak - a vendég részére visszafizetésre kerül. Szolgáltató a kaució összegéből a Vendéggel szemben fennálló szolgáltatásból eredő azzal közvetlenül összefüggő lejárt esedékességű követelését kielégítheti. Szolgáltató a kaució összegét az alábbi feltételek együttes fennállása esetén köteles vendég részére visszafizetni: Vendég valamennyi megrendelt szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítette, az esetleges károkozással felmerült kárt és költséget teljesítette.
Szolgáltató a következő fizetési módokat fogadja el:
Készpénzes fizetés az Ózoon Hotel és a Hotel Dzsungel szálláshely esetében csak Forintban lehetséges. A Hotel Pangea esetében a készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR. A számla a fizetés pénznemétől függően forintban vagy euróban kerül kiállításra. A szolgáltatások árának Euróban történő kiegyenlítésekor a fizetés időpontjában a Recepción elhelyezett aktuális átváltási árfolyam (UniCredit Bank Hungary Zrt. aktuális napi vételi árfolyama) figyelembevételével kerül sor az átszámításra. Euróval történő készpénzfizetés esetén a visszajáró kifizetése Euróban vagy Forintban ügyfél kérése szerint történik.
Átutalás esetén – amennyiben az utazásközvetítő irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt szolgáltató bankszámlájára megfizetni. Szolgáltató csak a számláján már jóváírt szolgáltatási díjat fogadja el teljesítettnek.
Amennyiben az átutalással teljesített szolgáltatási díj után banki költségek szolgáltatóra kerülnek átterhelésre, úgy az átterhelt banki költségek megfizetésére a vendég köteles. A fenti esetben szolgáltatási díjként a vendég által átutalt összeg bankköltségekkel csökkentett része kerül csak elszámolásra. A különbözeti összeget és a bankköltséget a vendég a szállodai szolgáltatás igénybevételekor, bejelentkezéskor köteles megfizetni.

Szolgáltató az alábbi Bank, illetve hitelkártyákat fogadja el: Visa, Mastercard, Maestro, Amex Szolgáltató Széchenyi Pihenő Kártya, SZÉP kártya (OTP, K&H, MBH) használatát elfogadja, a jogos kártyahasználat érdekében szolgáltató kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas okiratának (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél) bemutatását. A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását. Szolgáltató csak a 76/2018. (IV.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő SZÉP kártyás fizetést fogad el.
Az Ózoon Hotel és Hotel Dzsungel esetében az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A Szolgáltató által kibocsátott szállás ajándékutalvány csak az azon feltüntetett szálláshelyen a meghatározott érvényességi időn belül és értékben, a szabad kapacitás függvényében szállodai alapcsomagra használható fel. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti, továbbiakban felhasználni nem lehet, az utalványon megjelölt összeget szolgáltató nem téríti vissza. A szállás ajándékutalvány a megvásárlást követően kereskedelmi forgalomba nem hozható, tovább nem értékesíthető, át nem ruházható. A szállás ajándékutalvány készpénzre nem váltható. Szállás ajándékutalvány e-mailben és online történő foglalás esetén érvényesíthető, egyéb kedvezményekkel össze nem vonható.
Szolgáltató által kibocsátott kupon kizárólag szállodai alapcsomag igénybevétele esetén és egy alkalommal használható fel. A kuponon feltüntetett kedvezmény a szállodai alapcsomag árából kerül levonásra. A kupon egyéb kedvezményekkel össze nem vonható, egyszerre kizárólag egy kupont és csak a feltüntetett beváltási időn belül lehet felhasználni.
5.1. A szolgáltatás árának téves vagy hibás feltüntetése
Amennyiben szolgáltató gondos eljárása ellenére bármely okból hibás vagy téves ár kerül feltüntetésre a szolgáltatást közvetítő oldalakon (szallas.hu, booking.com stb.), vagy szolgáltató saját honlapján, abban az esetben Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a megrendelő vendég részére a hibás, téves áron nyújtani. Ebben az esetben Szolgáltató a téves / hibás ár észlelését követően haladéktalanul felveszi a vendéggel a kapcsolatot és felajánlja a szolgáltatás teljesítését a foglalás napján hatályos tényleges, helyes árak figyelembevétele mellett. Ebben az esetben a vendég amennyiben a szolgáltatás nyújtását a tényleges áron nem fogadja el, azt nem kívánja igénybe venni, a szerződéstől elállhat.
Téves, hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan az irreális ár megjelölése, mely olyan ár, ami a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott elérhető árától jelentősen, nagy mértékben eltér; - esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft, „0” Euró vagy „1” Ft, „1” Euró ár, vagy egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.
6. A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA:
A Vendég a szállodai szobát a szolgáltató által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján, illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás napján, mely a visszaigazolás eltérő rendelkezése hiányában az alábbi:
Bejelentkezés: érkezés napján 14:00 órától
Kijelentkezés: távozás napján délelőtt 10:00 óráig


Választható szobatípusok: Kétágyas szoba:
Két külön álló, de összetolt 90x200cm ággyal, TV, fürdőszoba (mosdó, zuhanyzó, WC), vízforraló, bekészítésként tea és instant kávé. Alapterület: 24m2
6.1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A HOTEL PANGEA ESETÉBEN:
6.1.1. A SZÁLLODAI ALAPCSOMAG TARTALMA:
Szállás, üdvözlőital, korlátlan belépés a Nyíregyházi Állatparkba 6.5. pont szerint, korlátlan idejű Pangea Játszószoba, Dinó játszótér használata, Pangea pihenő kert használat, közösségi térben Pangea Business Center használata, számítógép használati lehetőség internet hozzáféréssel, WIFI használat, kávé és tea bekészítés a szobákban. A szálloda alapszolgáltatásként svédasztalos reggelit és vacsorát biztosít szállóvendégei számára. Szolgáltató fenntartja arra a jogot, hogy a svédasztalos reggeli, illetve vacsora helyett tányérszervízes reggeli és négyfogásos tányérszervízes vacsora felszolgálásra kerüljön sor.
A csomagajánlatban foglalt étkezés díja 8 % szervízdíjat tartalmaz.
A csomagajánlatban foglaltakon felüli, a szálloda éttermében történő további étel és italfogyasztás díja után 10 % szervízdíj kerül felszámításra. Egyedi étkezési igényeket szolgáltató a 6.4. pontban foglaltak szerint teljesít.
6.1.2. SZÁLLODAI SZOBATÍPUSOK
Valamennyi szoba légkondicionált, szobaszéffel, minibárral, hajszárítóval, telefonnal felszerelt.
Egylégterű családi szoba:
Egy légtérben hálószoba és nappali. A háló részben két összetolt 90x200cm ágy. A nappali részben kihúzható kanapé. A fürdőszobában fürdőkád, mosdó, WC található és külön helyiségben egy toilett. Alapterület: 35m2
Összenyitható családi szoba:
Összenyitható családi szobáinkban a családok kényelmét 48 m2-en két külön légtérben 2X2 db összetolt 90x200cm ágy szolgálja, hiszen az egyforma kényelem mindenkinek jár. Két külön zuhanyzós fürdőszoba, vízforraló bekészítés, tea és instant kávé.
Pangea lakosztály:
Nagy méretű lakosztály a nappaliban külön bár résszel és megágyazható kanapéval, külön toilettel. A hálószobában 2 db 90*200cm-es ágy található, tágas fürdőszoba, káddal és zuhanyzóval, a szoba dupla erkéllyel rendelkezik, melyből kilátás nyílik a Sóstói tóra. Alapterület: 48m2
Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba:
Két különálló de összetolt 90x200cm-es ággyal, speciálisan, előírások szerint kialakított fürdőszobával rendelkezik (WC, zuhanyzó, mosdó) Alapterület: 34m2.
6.1.3. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:


Gyermekprogramok:
A szálloda a vendégek szórakoztatására gyermek és felnőtt programokat szervez. A programváltozás jogát a szálloda fenntartja. a programajánlatokról, azok aktuális árairól a Hotel Pangea a szállás lefoglalásakor, visszaigazolásban, illetve a tartózkodása alatt ad felvilágosítást. Az egyes programok csak a külön egyedi programtájékoztatóban meghatározott feltételekkel vehetők igénybe. A programok a szálloda kiadványaiban, illetve a www.pangeahotel.hu honlapon kerülnek meghirdetésre, feltüntetésre.
Játszószoba és játszótér:


A szállóvendégek részéről a szállodában kialakított játszószoba 12 éves korig vehető igénybe a külön házirendben foglalt feltételekkel. A Dínó játszótéren elhelyezett eszközök rendeltetésszerű használatért a vendég felel. Az eszközöket a vendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a Szálloda felügyeletet nem biztosít. A házirend a játszószobában és a játszótéren kerül kifüggesztésre. A házirend megsértéséből nem megfelelő használatból, balesetből eredő károkért Szolgáltató felelősségét kizárja.
Kerékpár bérlés (külön szolgáltatási díj ellenében):
Kerékpár bérlés feltételei, aktuális ára a szálloda recepcióján kerül kifüggesztésre. A szolgáltatás külön megrendelés alapján szabad kapacitástól függően vehető igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő vendég köteles minden irányadó jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. Vendég köteles a kerékpárt és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni, a fenti kötelezettségek vendég általi be nem tartásából eredő minden felmerülő kárért vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik. Szolgáltató semmilyen módon sem felelős vendég és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért. A nem megfelelő használatból, balesetből vagy lopásból eredő károkért teljes mértékben Vendég a felelős. A kerékpár kulcsait minden nap legkésőbb 21 óráig kell leadni a szálloda recepcióján. Késedelmes leadás esetén további 1 nap normál napi tarifa kiterhelésre kerül. A kerékpár megrongálódása esetén a kár mértékétől függően, eltűnése, elvesztése esetén Szolgáltató egyszeri maximum 80.000.- Ft összegű díjat számít fel Vendég részére.
6.1.4. KÜLÖNTEREM:
Különtermek igénybevételére kizárólag erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás vagy a szálloda által írásban adott engedély alapján van lehetőség. Kivételt képeznek a szálloda által a szállóvendégek részére a különtermekbe meghirdetett programok. Amennyiben a különtermek használatára a szálloda írásbeli engedélye és írásbeli megállapodás nélkül történik, úgy a szálloda jogosult a különterem használatáért az aktuális árlista szerinti napi díjat felszámítani.
6.1.5. HŰSÉGPROGRAM:
A szálloda vendégei részére önkéntes részvétellel hűségprogramot működtet, melynek részletes szabályait a hűségprogram szabályzat tartalmazza.
6.2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA AZ ÓZOON HOTEL ESETÉBEN:
6.2.1. A SZÁLLODAI ALAPCSOMAG TARTALMA:
Szállás büféreggelivel, korlátlan belépés a Nyíregyházi Állatparkba 6.5. pont szerint. Korlátlan idejű játszótér, illetve a játéksarok használata 8:30-20:00 között. Ózoon terasz használata. A szálloda egész területén wifi hozzáférés, a lakosztályokban kávé, tea és vízforraló bekészítés.
A csomagajánlatban foglalt étkezés, büféreggeli díja 10 % szervízdíjat tartalmaz
Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a svédasztalos helyett tányérszervízes reggelit biztosítson a vendég számára. Az étteremből ételt/italt kivinni szigorúan tilos. Szolgáltató jogosult a kivitt mennyiség függvényében a reggelin felül extra reggeli terhelést rögzíteni a vendég számlájára. Egyedi étkezési igényeket szolgáltató a 6.4. pontban foglaltak szerint teljesít.
6.2.2. SZÁLLODAI SZOBATÍPUSOK
Szobák felszereltsége:
Az összes szoba egyénileg szabályozható légkondicionálóval, szobai széffel, hajszárítóval, tv-vel, telefonnal, hűtőszekrénnyel, káddal/zuhanyzóval felszerelt. Minden szobában törölköző, kádkilépő, fürdőlepedő bekészítés.


Kétágyas szoba:
 •Összenyitható kétágyas szoba: Legalább 2x 20 négyzetméteren, külön légtérben, ajtóval elválasztva 1-1 db 180x200 cm-es franciaágy vagy 2-2 db 90x200 cm-es külön álló, de összetolt ágy található, két külön fürdőszobával, TV-vel, és erkéllyel.
Családi szoba:
Legalább 30 m2, külön légtérben 1 db 180x200 cm franciaágy vagy 2 db 90x200 cm-es külön álló, de összetolt ágy és 1 db kihúzható kanapé található. A szobához TV, fürdőszoba (WC, mosdó, kád/zuhanyzó) tartozik, illetve egyes szobákhoz erkély is.
Kádár lakosztály:
Két légterű, 52 m2.A lakosztályan 1-1 90x195 cm összetolt ágy, és 2x 90x200 cm külön álló ágy található, valamint TV, fürdőszoba (WC, mosdó, kád), erkély.
Tölgyerdő lakosztály:
Két légterű, 40 m2. A lakosztályban 1-1 90x200 cm külön álló, de összetolt ágy található, és 2 db kétszemélyes kihúzható kanapé, valamint TV, fürdőszoba (WC, mosdó, kád), erkély.
6.2.3. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:Gyermekprogramok:
A szálloda alkalmanként a vendégek szórakoztatására gyermek és felnőtt programokat szervez. A programváltozás jogát a szálloda fenntartja. a programajánlatokról, azok aktuális árairól az Ózoon Hotel a szállás lefoglalásakor, visszaigazolásban, illetve a tartózkodása alatt ad felvilágosítást. Az egyes programok csak a külön egyedi programtájékoztatóban meghatározott feltételekkel vehetők igénybe. A programok a szálloda kiadványaiban, illetve a www.ozoonhotel.hu honlapon kerülnek meghirdetésre, feltüntetésre.
Játéksarok és játszótér:
A szálloda épületében kialakított játéksarok a házirendben rögzített feltételek szerint vehető igénybe. A játszótéren elhelyezett eszközök rendeltetésszerű használatért a vendég felel. Az eszközöket a vendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a Szálloda felügyeletet nem biztosít. A házirend a játéksaroknál és a játszótéren kerül kifüggesztésre. A házirend megsértéséből nem megfelelő használatból, balesetből eredő károkért Szolgáltató felelősségét kizárja.
Kerékpár bérlés (külön szolgáltatási díj ellenében):
Kerékpár bérlés feltételei, aktuális ára a szálloda recepcióján kerül kifüggesztésre. A szolgáltatás külön megrendelés alapján szabad kapacitástól függően vehető igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő vendég köteles minden irányadó jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. Vendég köteles a kerékpárt és tartozékait kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni, a fenti kötelezettségek vendég általi be nem tartásából eredő minden felmerülő kárért vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik. Szolgáltató semmilyen módon sem felelős vendég és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért. A nem megfelelő használatból, balesetből vagy lopásból eredő károkért teljes mértékben Vendég a felelős. A kerékpár kulcsait minden nap legkésőbb 21 óráig kell leadni a szálloda recepcióján. Késedelmes leadás esetén további 1 nap normál napi tarifa kiterhelésre kerül. A kerékpár megrongálódása esetén a kár mértékétől függően, eltűnése, elvesztése esetén Szolgáltató egyszeri maximum 80.000.- Ft összegű díjat számít fel Vendég részére.
Legalább 20 m2, 2 db külön álló, de összetolt 90x200 cm-es ágy vagy 1 db 180x200 cm-es ágy. A szobához tartozik TV, fürdőszoba (WC, mosdó, kád/zuhanyzó), illetve egyes szobákhoz erkély is.

6.3. A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA A HOTEL DZSUNGEL ESETÉBEN:
6.3.1. A SZÁLLODAI ALAPCSOMAG TARTALMA:
Szállás büféreggelivel, korlátlan belépés a Nyíregyházi Állatparkba 6.5. pont szerint. Számítógép használati lehetőség internet hozzáféréssel, WIFI használat a szobákban, valamint a szálloda nagytársalgójában érhető el. A szálloda alapszolgáltatásként svédasztalos büféreggelit biztosít szállóvendégei számára. Szolgáltató fenntartja arra a jogot, hogy a svédasztalos büféreggeli helyett tányérszervízes reggeli felszolgálásra kerüljön sor.
A csomagajánlatban foglalt étkezés díja 10 % szervízdíjat tartalmaz, a csomagajánlatban foglaltakon felüli, a szálloda éttermében történő további étel és italfogyasztás díja után felszámított szervízdíj mértéke minden esetben 10%. Egyedi étkezési igényeket szolgáltató a 6.4. pontban foglaltak szerint teljesít.
6.3.2. SZÁLLODAI SZOBATÍPUSOK
Szobák felszereltsége:
Valamennyi szállodai szoba LCD Tv-vel, szobaszéffel, hűtőszekrénnyel, egyedileg szabályozható légkondicionálóval rendelkezik. A fürdőszobák káddal vagy zuhanyzóval, mosdóval, WC-vel felszereltek. A fürdőszobai bekészítéshez törölköző, fürdőlepedő, kádkilépő, kombinált sampon tusfürdő és szappan tartozik. A lakosztályokban minibár szolgáltatás érhető el, valamint hajszárító található. Minden további szobában a szolgáltatás a recepción igényelhető (minibár szolgáltatás, hajszárító)
Választható szobatípusok:
• Kétágyas szoba:
A szobában két különálló, de összetolt 90 x 200 cm ággyal vagy egy darab 160 x 200 cm franciaágy található. Alapterület: 15 m2 .
• Standard és superior egylégterű családi szoba:
Egy légtérben egy darab 160 x 200 cm franciaágy, valamint egy darab 2 személyes kihúzható kanapé található. A standard családi szobák mindegyike zuhanyzóval, néhány superior családi szoba fürdőkáddal rendelkezik. Alapterület: 25-30 m2 .
• Flamingó lakosztály:
A „Romantikus” lakosztály. Egy légtérben egy darab 180 x 200 cm franciaágy, valamint egy ülőgarnitúra található, amely további 2 személy részére biztosít éjszakai pihenést. A szoba előterében étkezősarok/étkezőasztal székekkel. A fürdőszoba fürdőkáddal felszerelt. Alapterület 45 m2 .
• Fehér Tigris lakosztály:
Az „Impozáns” lakosztály. Egy légtérben egy darab 180 x 200 cm franciaágy és egy ülőgarnitúra található, amely további 2 személy elhelyezését biztosítja. A szobában található étkezősarok/étkezőasztal székekkel, valamint egy teakonyha csatlakozással. A fürdőszoba fürdőkáddal felszerelt. Alapterület: 55 m2 .
6.4. ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
Egyedi igényeknek megfelelő étkezés biztosítására Szolgáltató csak abban az esetben köteles, amennyiben vendég erre vonatkozó igényét már előzetesen jelezte és annak teljesítését Szolgáltató a visszaigazolásában írásban igazolta. A szállodában a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt bejelentett ilyen igényt Szolgáltató annak visszaigazolása esetén a bejelentés napját követő naptól tudja csak teljesíteni. Az előzetes bejelentés elmaradásából eredő vendég oldalán jelentkező károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Szolgáltató kizárólag glutén és/vagy laktózmentes étrend biztosítására vállal kötelezettséget, egyéb igény egyedi elbírálás alá esik, mely igény teljesítésének visszaigazolását, annak teljesítését Szolgáltató indokolás nélkül jogosult megtagadni. Szolgáltató által felszolgált ételek allergiát vagy intoleranciát okozó összetevőiről

előzetesen írásban, vagy a helyszínen kollégáinktól, illetve a kihelyezett információs tábláról tájékozódhat.
Figyelmeztetés: Gluténmentes, laktózmentes étkezés iránti igény bejelentése esetén olyan ételek kerülnek elkészítésre, melyek recept szerint nem tartalmaznak laktóz és/vagy glutén tartalmú összetevőket, ugyanakkor az ételek glutén és/vagy laktóz tartalmú alapanyagokat is felhasználó konyhában készülnek, így az előkészítés és/vagy feldolgozás során nem zárható ki, hogy legnagyobb elővigyázatosságunk és odafigyelésünk ellenére is szennyeződhet az elkészült étel és így nyomokban - az egyéb allergén összetevőkön túl- glutént és/vagy laktózt is tartalmazhat.
A szolgáltató által kínált glutén és/vagy laktózmentes étel fogyasztásáról a fenti figyelmeztetés ismeretében a vendég allergiájának mértékét ismerve saját felelősségére hozza meg döntését.
7. BELÉPÉS A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBA:
A szállóvendégek részére az Állatpark területére történő belépés a szállodai tartózkodás ideje alatt díjmentesen biztosított.
Az Állatpark az érkezés napján a szállodai bejelentkezést követően 14.00-tól nyitvatartási időben, míg távozás napján nyitvatartási időben látogatható.
A Nyíregyházi Állatpark szolgáltatásairól, annak igénybevételének feltételeiről, nyitva tartásáról a helyszínen, illetve előzetesen az Állatpark hivatalos facebook oldalán, valamint a www.sostozoo.hu honlapon tájékozódhat.
8. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA:
B Szolgáltató jogosult a szálláshely szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
• a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
• a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, feltételezhető, hogy alkohol, vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
• a Vendég fertőző betegségben szenved
• a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a
meghatározott időpontig
• a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. A vis major
olyan ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel. Bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll
• olyan intézkedés kerül bevezetésére, mely a szálloda területén történő tartózkodást, a szolgáltatás nyújtásának egyes feltételeit korlátozza, úgy szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a hatályos szabályozás figyelembevételével a szolgáltatás igénybevételét további a foglalásban meg nem jelölt feltételhez kösse, a szolgáltatás tartalmát megváltoztassa, vagy a szerződést felmondja, a szolgáltatás nyújtását megtagadja. A szerződés fenti okból történő nem teljesítése vis maior helyzetnek minősül, melyre figyelemmel a megfizetett előleg összeg vendég rendelkezése szerint 30 napon belül visszatérítésre kerül, vagy a korlátozó intézkedés megszűnésének napját követő 12 hónapon belül történő foglalás alkalmával felhasználható.
Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozza.
9. A SZERZŐDŐ FÉL JOGAI:
Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek

speciális feltételek, tiltás hatálya alá. Vendég jogosult a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére a visszaigazolásban rögzített feltételek szerint.
A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
10. A SZERZŐDŐ FÉL KÖTELEZETTSÉGEI
A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a jelen ÁSZF-ben, visszaigazolásban meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.
A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A szállodai szoba átvételét követően a szállodai szobában bekövetkező károkért a vendég felel. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására, - amennyiben kaució összeg nem került letétbe helyezésre, vagy a kaució összege az igénybe vett szolgáltatások, károkozás összegét nem fedezi - zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdonában lévő tárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.
11. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
Szolgáltató köteles a szerződés, visszaigazolás alapján a szállás és egyéb szolgáltatást szerződésszerűen teljesíteni, továbbá a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, írásban rögzíteni.
12. SZOLGÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
a. Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a
létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett
be.
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt helyen helyezett el. A szállodai szobában, széfben elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért szolgáltató nem vállal felelősséget. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. Ebben az esetben a kártérítés összege a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

13. ELHELYEZÉSI GARANCIA
Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, úgy amennyiben erre irányuló igényét a vendég bejelenti, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
a. Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére. Ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.
Amennyiben a Szolgáltató fenti kötelezettségeinek eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadja, úgy utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet Szolgáltatóval szemben.
14. GYÓGYSZEREK, ELSŐSEGÉLY
b. gyógyszerek forgalmazására vonatkozó speciális jogszabályi előírásokra figyelemmel
Szolgáltató gyógyszer készleten tartására és vendég részére történő átadására nem jogosult. A fenti előírás a recept nélkül kapható, általánosan alkalmazott gyógyszerekre is vonatkozik. A szálláshely recepcióján lázmérő, kötszer (elsősegély doboz) biztosított.
15.FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM, ADATVÉDELEM
   Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Szolgáltató adatkezelése során az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el
  Az adatkezelési szabályzat elérhető: https://www.sostozoo.hu/adatvedelem
A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett Nyíregyháza Város Jegyzője ill. a Nyíregyházi Járási Hivatal gyakorol felügyeleti jogokat.
A szálloda területén biztonsági kamerák működnek. A felvételek a vonatkozó törvényben meghatározott időt követően törlésre kerülnek.
A szálloda területén alkalmanként Szolgáltató megbízásából fotó- és videófelvételek készülhetnek, az ezzel kapcsolatos részletszabályokat az adatkezelési szabályzat és annak melléklete tartalmazza.
16.TALÁLT TÁRGYAK
A vendég az általa a szálloda területén talált tárgyat köteles Szolgáltató alkalmazottainak késedelem nélkül átadni. A Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint a talált tárgy tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Amennyiben talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, úgy Szolgáltató gondoskodik értesítéséről és lehetőség szerint a dolog részére késedelem nélkül történő kiadásáról. A kiadással kapcsolatban felmerülő igazolt költségeket az átvételre jogosult személy köteles viselni. Amennyiben a jogosult nem megállapítható, úgy Szolgáltató a talált tárgyat 8 napon belül a jegyző részére adja át.
17.DOHÁNYZÁS
Az 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseivel összhangban a szálloda teljes területén, így a szobákhoz tartozó erkélyeken is tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül arra kijelölt helyen lehet. A szálloda területén, szobában, erkélyen történő dohányzás esetén Szolgáltató 50.000.- Ft / nap extra takarítási díjat számít fel. A díj megfizetése nem mentesít a 1999. évi XLII. törvény rendelkezéseinek, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megsértésből eredő jogkövetkezmény alól.
18. PARKOLÁS

Parkolási lehetőséget Szolgáltató a külön erre kijelölt nem őrzött, de kamerával ellátott, ingyenesen igénybe vehető parkolóban biztosít. A Parkolót a vendég saját kockázatára és saját felelősségére használhatja, a parkolóban elhelyezett járművekben esetlegesen bekövetkező rongálódási, lopási kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
19. HÁZI KEDVENC
20. FELEK JOGVISZONYÁBAN ALKALMAZANDÓ JOG
21. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
 A szálláshelyek és a Nyíregyházi Állatpark területére állategészségügyi okokból semmilyen állat sem vihető be. Segítő kutya Szálloda területén történő tartózkodása egyedi elbírálás alapján engedélyezhető.
 A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
 Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et, az ÁSZF bármely rendelkezése vagy egésze tekintetében
 módosítani.
 

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva