Pécsi Állatkert Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érintett!

Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, továbbá, mint szolgáltatásunk, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. ÉVI CXII. törvény rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról. Kérjük, hogy a webhely használata előtt olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatót, melynek tartalmát Ön a webhely használatával további beleegyezés kérése nélkül tudomásul veszi és elfogadja!

Adatkezelési alapelveink különösen:

Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen:

Társaságunk, mint Adatkezelő:  

Cégnév:

Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Cégjegyzékszám: 

02-09-072428 

Adószám:

20779694-2-02 

Honlap:

www.pecszoo.hu

E-mail cím

info@pecszoo.hu

Telefonszám:

+36 72 / 312 - 788 

Képviselő neve:

Siptár Dávid igazgató

Adatfeldolgozók igénybevétele, adattovábbítás

Képviseli: Bleszity Péter László. e-mail: info@pecsikommunikacio.hu

IT szolgáltatónk, mint Adatfeldolgozó:

Cégnév:

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft.

Székhely:

7632 Pécs, Megyeri utca 72

Cégjegyzékszám:

02-09-072379

Adószám:

21807118-2-02

Honlap:

http://www.eunet2000.hu/

E-mail cím:

ugyintezes@eunet2000.hu

Telefonszám:

72/525-688

Képviselő neve:

Tarr Péter ügyvezető

 

Cégnév:

Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7621 Pécs, Király utca 27

Cégjegyzékszám:

02-09-066283

Adószám:

11793313-2-02

Honlap:

https://pecsikommunikacio.hu/

E-mail cím:

info@pecsikommunikacio.hu

Képviselő neve:

Bleszity Péter ügyvezető

Cégnév:

Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Társaságunk honlapján történő adatkezelések

Online kapcsolattartás a társaság e-mail címén keresztül:

Az adatkezelő neve

Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Az adatkezelés célja: 

A felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, ügyintézés

Az adatkezelés jogalapja: 

Az ajánlatot kérő személy önkéntes, kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonása, ajánlatot követő 1 év

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

Cégnév:

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft.

Székhely:

7632 Pécs, Megyeri utca 72

Cégjegyzékszám:

02-09-072379

Adószám:

21807118-2-02

Honlap:

http://www.eunet2000.hu/

E-mail cím:

ugyintezes@eunet2000.hu

Telefonszám:

72/525-688

Képviselő neve:

Tarr Péter ügyvezető

 

Cégnév:

Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7621 Pécs, Király utca 27

Cégjegyzékszám:

02-09-066283

Adószám:

11793313-2-02

Honlap:

https://pecsikommunikacio.hu/

E-mail cím:

info@pecsikommunikacio.hu

Képviselő neve:

Bleszity Péter ügyvezető

Cégnév:

Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Feliratkozás hírlevélre, továbbá www.pecszoo.hu weboldalon igénybe vett szolgáltatások esetén vevőként, adományozóként, szolgáltatást igénybe vevőként regisztrált személyek adatkezelése

Az adatkezelő neve

Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Az adatkezelés célja: 

Kapcsolattartás, tájékozódás

Az adatkezelés jogalapja: 

A feliratkozó személy kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, dátum, forrás, státusz, IP cím, vásárlási vagy adományozási összeg, bankszámlaszám, életkor, lakcím, levelezési cím, számlázási adatok, mint név, cím, lakcím

Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonása, leíratkozás

Az adatok rendeltetése:

Ajánlatok, lehetőségek, termékek megismerése

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

 

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

Cégnév:

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft.

Székhely:

7632 Pécs, Megyeri utca 72

Cégjegyzékszám:

02-09-072379

Adószám:

21807118-2-02

Honlap:

http://www.eunet2000.hu/

E-mail cím:

ugyintezes@eunet2000.hu

Telefonszám:

72/525-688

Képviselő neve:

Tarr Péter ügyvezető

 

Cégnév:

Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7621 Pécs, Király utca 27

Cégjegyzékszám:

02-09-066283

Adószám:

11793313-2-02

Honlap:

https://pecsikommunikacio.hu/

E-mail cím:

info@pecsikommunikacio.hu

Képviselő neve:

Bleszity Péter ügyvezető

Cégnév:

Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

 

További adatkezelések

Panaszok kezelése, kivizsgálása:

Az adatkezelő neve

Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Az adatkezelés célja: 

A felhasználó azonosítása, panasz kivizsgálása, ügyintézés

Az adatkezelés jogalapja: 

Jogi kötelezettség teljesítése

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

5 év, továbbá köteles a fogyasztóvédelmi hatóságnak kérésre bemutatni 

Adatfeldolgozó:

Nem vesz igénybe a társaság

 

Számlázás:

Az adatkezelő neve

Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Az adatkezelés célja: 

Ellenszolgáltatással összefüggő számlázás

Az adatkezelés jogalapja: 

Jogi kötelezettség teljesítése

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, cím, e-mail cím, adóazonosító, adószám,

cégjegyzékszám, számlaszám, kapcsolattartó és képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, aláíró neve

Az adatkezelés időtartama:

8 év 

Adatfeldolgozó:

A számlázás technikai feltételeit, mint Adatfeldolgozó a számlázz.hu-t, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41; Cg.01-09-303201) biztosítja

 

A Rendeletben foglalt közösségi irányelvek érvényesülése, továbbá az ezzel összhangban történő adatkezelés a Társaság által közösségi oldalon működtetett profil használata során

Adatbiztonsági intézkedések

Az értékesítési és szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelésekről általában  

Online jegyvásárlással összefüggő adatkezelés

A jegyeket értékesítő Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft. a https://ticketbase.eu weboldalon keresztül a Vásárlók részére a Pécsi Állatkert belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. Ennek megfelelően a szerződés a Pécsi Állatkert Kft. és a jegyet megvásárló felhasználó között jön létre.  

Az adatkezelő neve

Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő elérhetősége:

7635 Pécs, Ángyán János u. 1.

Az adatkezelés célja: 

weboldalon található jegyékesítési szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a vásárlás és a fizetés

dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az

 

adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: 

A vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

 

 

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Vezetéknév, Keresztnév; E-mail cím, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, rendelésszám, dátum, a vásárolt/megrendelt jegyekre vonatkozó információk, felhasználás dátuma. Amennyiben a számlázási adatok

eltérnek a személyes adatoktól: Név, Székhely,

Irányítószám, Város, Utca, Házszám

 

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja a Szolgáltató, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a Társaság a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.

 

Az adatok rendeltetése:

Ajánlatok, lehetőségek, termékek megismerése

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

 

A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) bekezdésében foglaltakra.

Adatfeldolgozó igénybevétele: A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek:

A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41; Cg.01-09-303201) A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek oldalain megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ismeri meg.

Érintettek: Azon Felhasználók, akik online jegyet vásárolnak

Kezelt személyes adatok: név; e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, rendelés azonosító, megrendelt jegyekre vonatkozó adatok

Adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez kapcsolódó számlázási kötelezettség teljesítése.  

Adatkezelés jogalapja: Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) alpontjára.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

 Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott jegyeket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Szolgáltató nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Általános tájékoztatás az ún. sütikről (cookie)  

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja. A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.  

A sütik fajtái

A sütik elfogadásával összefüggő adatvédelmi szabályozás

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy webhelyszolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól  

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 1. Az érintett hozzáférési joga
 1. A helyesbítéshez való jog
 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

7.Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  • Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  • E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.  
 2. Az adathordozhatósághoz való jog
 1. A tiltakozáshoz való jog 
 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 1. Korlátozások  
 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például

a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

   1. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   2. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
  1. A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza. 
 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)  
 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 A rendeletben foglaltak érvényesülését ellenőrző hatóság megnevezése:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 1530 Bp, Pf. 5. Tel: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 ugyfelszolgalat@naih.hu  https://naih.hu/

Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tárolás ideje: A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

 1. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.  
 2. A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.  
 3. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 
 4. A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.  
 5. A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.  
 6. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. 
 7. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
 8. A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
 9. Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.  

Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről a kamerás megfigyelés során

Adatkezelési alapelveink összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Kelt: Pécsett, 2020. év április hónap 28. napján

 

 Siptár Dávid

igazgató