TicketBase ÁSZF

TicketBase
Általános Szerződési Feltételek
Utolsó frissítés / Hatályos: 2019.05.01-től - Az alábbi ÁSZF letöltéséhez kattints IDE.


Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Nagyfeő Gábor (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.ticketbase.eu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online jegyértékesítési szolgáltatás igénybevevő (továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. A szolgáltató on-line internetes rendszere különböző eseményekre, turisztikai attrakciókra (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlását segíti elő.
A weblap üzemeltetője saját weblapján (a továbbiakban: Weblap) keresztül közreműködik a Belépőjegyek értékesítésében. A Szolgáltató (a jegy értékesítője) az Üzemeltető Weblapján keresztül a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás), ennek megfelelően a szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között jön létre.
A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.
I. Általános információk
A www.ticketbase.eu üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai: 
Név: Nagyfeő Gábor
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7.
Bejegyző bíróság megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám: 53668833    
Adószáma: 69776324-1-35    
E-mail címe: info@ticketbase.hu
Telefonszám: +36 30 577 66 28
Ügyfélszolgálat: info@ticketbase.hu
Tárhely szolgáltató neve: Forpsi - BlazeArts Kft.    
Tárhely szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@forpsi.hu

A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a "Tovább a fizetéshez" vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
A szolgáltató adatai, elérhetőségei, valamint Rendezvény lényeges tulajdonságai, továbbá a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás megtalálható a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. 
A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén. 

A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. Az üzemeltető kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Vásárlónak a fizetés befejezéséig bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. 
A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 
A vásárlás során a Vásárlónak a Jegyvásárlás oldalon lehetősége van kiválasztani a megvásárolni kívánt termékeket illetve módosítani vagy törölni azok listáját. Ezt követően a „Tovább az adatok megadásához” gombra kattintva az ún. Jegyvásárlás oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait valamint itt fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Nyilatkozatot a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek kipipálásával. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti a böngésző vissza gombjának használatával. Az adatok egészen a bankkártyás fizetés befejeztéig módosíthatók, melyet a Vásárló a „FIZETEK” gomb lenyomásával hagy jóvá. A fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik (Banki adatbevivő felület, amelyen megadott adatokat a Jegyértékesítő nem ismeri meg és nem tárolja)
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban az üzemeltetőt felelősség nem terheli.
Az üzemeltető tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásoknak a Weblapon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.