Profil
Ticket Base Kft. Általános Szerződési Feltételek

TICKET BASE KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés / Hatályos: 2021.03.19-től

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a Ticket Base Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.ticketbase.eu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online jegyértékesítési szolgáltatás igénybevevő (továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. A szolgáltató online internetes rendszere különböző eseményekre, turisztikai attrakciókra (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlását segíti elő.

A weboldal üzemeltetője saját weblapján (a továbbiakban: Weblap) keresztül közreműködik a Belépőjegyek értékesítésében. A weboldal üzemeltetője a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Eladó Partnerek Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja, ennek megfelelően a szerződés az Eladó Partner Szolgáltató és a Vásárló között jön létre.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

Általános információk

A www.ticketbase.eu üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai: 

Név: Ticket Base Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7.

Bejegyző bíróság megnevezése: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15-09-088269    

Adószáma: 29042179-1-15

E-mail címe: info@ticketbase.eu

Telefonszám: +36 30 577 66 28

Ügyfélszolgálat: info.ticketbase@gmail.com

Tárhely szolgáltató neve: Forpsi - BlazeArts Kft.    

Tárhely szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@forpsi.hu

A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a "Tovább a fizetéshez" vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

Az Eladó Partner adatai, elérhetőségei, valamint Rendezvény lényeges tulajdonságai, továbbá a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás megtalálható a Rendezvény adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. 

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén. 

A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. 

A megrendelés folyamata

A Webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára regisztráció nélkül. Ez alól kivételt képeznek a személyes profil létrehozását követően elérhető megvásárolt belépőjegyeim szekció és a profil kezeléséhez illetve annak megszüntetéséhez kapcsolható funkciók.

A megrendelés során a Vevőnek a következő adatokat kell kötelezően megadnia:

Amennyiben a vásárló magánszemély:

Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Irányítószám Város, Utca, Házszám

Amennyiben céges vásárló:

Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Irányítószám Város, Utca, Házszám

Cégnév, Adószám, Székhely, Irányítószám Város, Utca, Házszám

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól:

Név, Irányítószám, Város, Utca, Házszám

A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. Az üzemeltető kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Vásárlónak a fizetés befejezéséig bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. 

1. A Vevőnek a megrendelés leadásához először a „Kezdőoldalon” vagy a „Partnereink” aloldalon rá kell kattintani a Jegyvásárlás gombra.

2. Az Eladó Partner profil oldalán (A profil oldal tartalmazza az adott partner megnevezését, általános leírását, nyitva tartását, elérhetőségeit valamint a partner földrajzi elhelyezkedését és aktuális híreit) ki kell választania a megvásárolni kívánt jegyet/jegyeket. Ekkor a képernyő alsó részében láthatóvá válik a „Kiválasztott jegyek” szekció, mely magában foglalja a kiválasztott jegyek mennyiségét és azok összértékét. Ezt követően a „Tovább az adatok megadásához” gombra kattintva a felhasználó a „Jegyvásárlás” oldalra kerül.

3. A „Jegyvásárlás oldalon” a „Kiválasztott jegyek” szekcióban tételesen fel vannak tüntetve a kiválasztott jegyek, azok megnevezése, ára, darabszáma és típusonkénti illetve teljes összesítése. Ezen felül egy információs mezőben fel vannak tüntetve a jegyek érvényességére vonatkozó információk.

A „Személyes adatatok” szekcióban meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat:

Magánszemély esetén a vásárlás lebonyolításhoz szükséges minimális adatok:

Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Irányítószám, Város, Utca, Házszám. Ezt követően és el kell fogadni a felhasználónak az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot az ezek mellett elhelyezett jelölőnégyzetek kiválasztásával. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól akkor Név, Irányítószám, Város, Utca és Házszám megadására van szükség.

Céges vásárlás lebonyolításhoz szükséges minimális adatok:

Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Irányítószám, Város, Utca, Házszám. A „Számlázási adatok szekcióban” Cégnév, Adószám, Székhely, Irányítószám, Város, Utca, Házszám. Ezt követően a felhasználónak el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot az ezek mellett elhelyezett jelölőnégyzetek kiválasztásával.

4. (Regisztrációval nem rendelkező felhasználók esetében a „Felhasználói fiók” szekcióban felhasználói fiók hozható létre. A vásárlás során megadott e-mail cím mellett két jelszómező kitöltésével létrehozható a felhasználó profilja.)

5. A felhasználóknak lehetőségük van hozzájárulni ahhoz, hogy a TicketBase Kft. hírlevet küldjön a megadott e-mail címükre, illetve ahhoz, hogy megadott adataikat a cég marketing célból kezelje az elhelyezett jelölőnégyzetek kiválasztásával.

A megvásárolni kívánt termékek listája a böngésző vissza gombjára kattintva tehető meg a Jegyek kiválasztása oldalon. Az oldal alján az „Összesítés” szekcióban látható a kiválasztott jegyek száma és azok összértéke. A „Megrendelés és Tovább a fizetéshez” gombra kattintva az oldal a bank fizetési felületére irányítja a felhasználót.

6. A Bank fizetési felületén a banki adatok megadását követően (Bankkártya szám, Lejárati dátum, CVC kód, Kártyán szereplő név, Email cím) a „FIZETEK” gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés.

Egyszerre több jegy is vásárolható. 

Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja Önt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó emailben is tájékoztatja a Vevőt a megrendelés során megadott email címen. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez. A jegyeken felül azokkal egy időben megkapja a vásárlásról kiállított számlát.

Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával elsődlegesen a ticketbase.eu/contact oldalon, illetve munkaidőben a +36 30 577 6628 telefonszámon. Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

Az üzemeltető tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásoknak a Weblapon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a jegyvásárlási felületen (pl. a darabszámot a kívánt mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).

A jegyek vételára

A jegyek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A jegyek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. 

Jegytípusok:

Elektronikus jegy. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely tartalmazza az Elektronikus jegyet. Az Elektronikus jegy egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az Elektronikus jegyen lévő számsor és QR kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.

A fizetés, illetve Elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az Elektronikus jegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus. A szolgáltató kézbesítési díjat nem számol fel.

A Szolgáltató a vásárlásról számlát küld a Vásárlónak a vásárlási folyamat során megadott e-mail címére. A Szolgáltató az elektronikus számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, elektronikus számla szolgáltató (Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft.) közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az elektronikus számlát. Az elektronikus számla .pdf formátumban kerül kiküldésre a vásárló által megadott e-mail címre.

A megvásárolt jegyekről a vásárló adatainál megadott névre automatikusan elektronikus számlát állítunk ki, melyet e-mailben az elektronikus számla szolgáltató kézbesít. Amennyiben más névre, vagy cég számára szeretne számlát kérni, kérjük vegye ki a pipát "A számlázási adatok megegyeznek a fizetési adatokkal" jelölőnégyzetből   és a megjelent mezőkben adja meg a szükséges adatokat.   

Az Elektronikus jegyre és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok:

Az Elektronikus jegyet a Vásárló a sikeres vásárlást követően e-mailben kapja meg. Melyeket kinyomtathat, illetve okos készülékeinek segítségével is érvényesítheti. Az esetlegesen felhasználói hibából törlődött jegyek újraküldésére a https://ticketbase.eu ügyfélszolgálatával történő egyeztetést követően van lehetőség.

Az Elektronikus jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, elállási jog

A weboldal üzemeltetője a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Eladó Partnerek Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. Ennek megfelelően a szerződés az Eladó Partner és a Vásárló között jön létre. Az Eladó Partner adatai, elérhetőségei, a Rendezvény lényeges tulajdonságai, továbbá a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás, többek között a kellékszavatosságra, termékszavatosságra, elállási jogra vonatkozó tájékoztatás megtalálható az Eladó Partner adatlapján.

Panaszügyintézés

A weboldal használója a weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Ticket Base Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7.

E-mail címe: info@ticketbase.eu

Telefonszám: +36 30 577 66 28

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Üzemeltető azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

Az Üzemeltető az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt az Üzemeltető elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Üzemeltető és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma:

(76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím:

bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe:

7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár

József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím:

bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-

2131    Fax      száma: (1)        488-2186         Név:     Dr.       Baranovszky     György             E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím:

bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger,

Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám:

(32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin Email cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74)

411-661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94)

312-356 Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88)

429-008            Fax      száma: (88)      412-150            Név:     Dr.       Óvári    László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Európai Bizottság online vitarendezési platform

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe http://ec.europa.eu/od

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva