Profil
Nyíregyházi Állatpark Zoo-Suli 2020 Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (1-2. és 3-4. turnus)

 

I. Szervezők (jegy értékesítők) adatai 

 

1-2. turnus

3-4. turnus

Ideje:

Ideje:

Révészné Petró Zsuzsa egyéni vállalkozó

Lukács Fanni egyéni vállalkozó

Székhely: 4551/ Nyíregyháza-Oros Tornácos 54 

Székhely: 4481/Nyíregyháza Ezüstkalász utca 6.

Adószám: 55706555-1-35

Adószám: 55705853-1-35

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +3620/4247151

Telefonszám: +3630/2768420

E-mail: zoozsuzsa@gmail.com

E-mail: l.fanni616@gmail.com

Postacím: 4551, Nyíregyháza-Oros Tornácos 54 .

Postacím: 4481/Nyíregyháza Ezüstkalász utca 6.

Nyilvántartó hatóság: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője

Nyilvántartó hatóság: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője

Nyilvántartási száma: 54421004

Nyilvántartási száma: 54420089

             

Értékesítő honlap címe: https://ticketbase.eu

Tárhely szolgáltató neve: Forpsi - BlazeArts Kft.    

Tárhely szolgáltató címe:6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@forpsi.hu

 

II. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 

 1. Az ÁSZF célja azoknak az általános feltételeknek a rögzítése, melyek részévé válnak a Szervező és a Szervező által működtetett Táborok résztvevői, illetve törvényes képviselőik között létrejött jogviszonyoknak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek határozza meg továbbá a Szervező, valamint az online jegyértékesítő rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szervező és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

 1. Az ÁSZF és annak esetleges módosításai az értékesítő honlapon (www.ticketbase.eu) történő – a honlapra történő felhelyezés időpontját is tartalmazó – kihirdetéssel lépnek hatályba. A módosítások nem érintik a korábbi (módosítást megelőző) ÁSZF hatálya alatt megkötött ügyletek tartalmát.

 

 

 

 

III. A jelentkezés menete, szerződéskötés

 

 1. A Szervező a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel  (székhelye: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út hrsz: 15010/2. a továbbiakban: Állatpark) kötött megállapodás értelmében minden év nyári  iskolaszüneti időszakában megszervezi a ZooSuli nyári tábort, melynek programjában részvételi lehetőséget biztosít. a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Táborozó számára.

 

 1. A részvétel előfeltételei:

 

  • a Táborban legalább 6. életévüket betöltött, megfelelő egészségi állapotban lévő Táborozók vehetnek részt,
  • a táborozási díj maradéktalan befizetése

 

 1. A Szervező és a Táborozó, illetve törvényes képviselői közötti jogviszony – Szerződés – a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével és a tábor díjának kifizetésével, valamint a jelentkezésnek a Szervező részéről történő elfogadásával jön létre. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó, illetve törvényes képviselője tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását. Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.

IV. Online jegyvásárlás

 

A https://ticketbase.eu/ weboldalon történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között. 

 

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára regisztráció nélkül. A megrendelés során a Vevőnek a következő adatokat kell kötelezően megadnia az Eladó részére: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Irányítószám Város, Utca, Házszám

Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól: Név, Székhely, Irányítószám, Város, Utca, Házszám

A felhasználó elismeri, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. A Vevőnek a megrendelés leadásához először a Jegyek kiválasztása oldalon ki kell választania megvásárolni kívánt jegyet/jegyeket. Ekkor a képernyő bal alsó sarkában láthatóvá válik a kiválasztott jegyek mennyisége és ára. Ezt követően a „Tovább az adatok megadásához” gombra kattintva a Jegyvásárlás oldalon meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat (Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Irányítószám, Város, Utca, Házszám) és el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot az ezek mellett elhelyezett jelölőnégyzetek kiválasztásával. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól akkor név, székhely, irányítószám, város, utca és házszám megadására van szükség. Ezen a felületen a képernyő tetején tételesen láthatóak a megvásárolni kívánt jegyek. A megvásárolni kívánt termékek listája böngésző vissza gombjára kattintva tehető meg a Jegyek kiválasztása oldalon. 

A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva a bank fizetési felületén a banki adatok megadását követően (Bankkártya szám, lejárati dátum, CVC kód, email cím) valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően a „FIZETEK” gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés. Egyszerre több jegy is vásárolható ugyanarra a rendezvényre. 

Webáruház felülete automatikus tájékoztatja Önt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó emailben is tájékoztatja a Vevőt a megrendelés során megadott email címen. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez. A jegyeken felül azokkal egy időben megkapja a vásárlásról kiállított számlát.

Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával elsődlegesen a ticketbase.eu/contact oldalon, illetve munkaidőben a +36 30 577 6628 telefonszámon. Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja. Ugyanakkor ha a Vásárló bármely okból 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Adatbeviteli hibák javítása: A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a jegyvásárlási felületen (pl. a darabszámot a kívánt mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).

V. A felek jogai és kötelezettségei

 

 1. Szervező köteles a Honlapján meghirdetett szolgáltatást teljesíteni.
 2. Törvényes képviselő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
 3. A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
  • Táborozó fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 4. Táborozó köteles követni a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve Törvényes képviselője felelős.
 5. Az értékes tárgyak és a készpénz megőrzését Szervező nem vállalja.
 6. Szervező jogosult a táborokon és a tanfolyamokon marketing célokra felhasználásra kerülő fotót és videó felvételt készíteni.
 7. A Tábor az általános munkarend szerinti munkanapokon kerül megszervezésre, az alábbi napirend szerint:

07:30 - 08:00............Táborozók érkezése

08:00 - 09:00............Játék

09:00 - 09:30............Tízórai

09:30 - 12:00............Délelőtti program

12:00 - 13:00............Ebéd

13:00 - 15:00............Délutáni program

15:00 - 15:30............Uzsonna

16:00 - 16:30............Táborozók átadása a Törvényes képviselőknek

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás, időjárás stb. függvényében).

 1. A 7. pontban megjelölt érkezési időben a Törvényes képviselő a Táborozót a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a 7. pontban megjelölt időben átveszi. A Törvényes képviselő köteles legkésőbb 16:45 órakor elvinni a Táborozót a Táborból.
 2. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik.
 3. A Táborozók felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 20 fő Táborozóhoz 1 fő kísérőt biztosít.
 4. A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.
 5. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására más turnusban való befejezéssel pótólható.

Amennyiben a Táborozó betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a Törvényes képviselő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül vagy a Szervező  a befizetett összeg 50% -át visszafizeti. Amennyiben a táborozó nem jelenik meg a beregisztrált időpontban az adott tábori héten, s ezt a tábort megelőző héten nem jelzi a Szervezőjének, abban az esetben a Szervező 30%-ot térít vissza a befizetett összegből.  Ebben az esetben a betegség tényéről a Törvényes képviselő orvosi igazolást köteles bemutatni. 

 1. A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.)
 2. Mind a Táborozó, mind a Törvényes képviselő köteles betartani az Állatpark belső szabályait és a csoportot irányító pedagógus utasításait.

 

VI. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

 

 1. A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.
 2. A Jelentkezés az online módon történő tábordíj teljes összegének online bankkártyás fizetésével történik. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A jegyek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A jegyek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 

Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. 

A webáruházban elektronikus jegy vásárlására van lehetőség. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely tartalmazza az Elektronikus jegyet. Az Elektronikus jegy egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az Elektronikus jegyen lévő számsor és  QR kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.

A fizetés, illetve Elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az Elektronikus jegy kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus. A szolgáltató kézbesítési díjat nem számol fel.

A Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft.) közbeiktatásával bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát. 

A megvásárolt jegyekről a vásárló adatainál megadott névre automatikusan elektronikus számlát állítunk ki, melyet e-mailben az e-számla szolgáltató kézbesít. Amennyiben más névre, vagy cég számára szeretne számlát kérni, kérjük vegye ki a pipát "A számlázási adatok megegyeznek a fizetési adatokkal" jelölőnégyzetből   és a megjelent mezőkben adja meg a szükséges adatokat. 

Az Elektronikus jegyre és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok:

Az Elektronikus jegyet a Vásárló a sikeres vásárlást követően e-mailben kapja meg. Melyeket kinyomtathat, illetve okos készülékeinek segítségével is érvényesítheti. Ebben az esetben érdemes a készülék memóriájába menteni az elektronikus jegyeket melyeket a beléptetésnél elektronikusan ellenőriznek. Az esetlegesen felhasználói hibából törlődött jegyek újraküldésére a https://ticketbase.eu ügyfélszolgálatával történő egyeztetést követően van lehetőség.

Az Elektronikus jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Az Elektronikus jegyet a Vásárló köteles magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, hogy az Elektronikus jegy-en található QRkódot a belépéskor elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Szolgáltató beléptetőrendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az Elektronikus jegy belépőjegyet vásárlóval.

Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VII. Elállási/felmondási jog, módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében fogyasztónak nincs elállási/felmondási joga szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (pl. időpontot tartalmazó jegyek esetén).

A Szervező azonban lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. 

 

A megállapodás lemondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:

Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább

10 munkanappal lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Törvényes Képviselőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a Törvényes Képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. Szervező jogosult ezen feltételektől méltányossági alapon eltérni.

 

Módosítási feltételek: az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 5.000 Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy emailben küldött) értesítést fogadnak el. 

VIII. Panaszkezelés

 

A Vevő a szolgáltatással vagy Szervező tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

I. Szervezők (jegy értékesítők) adatai 

 

1-2. turnus

3-4. turnus

Ideje:

Ideje:

Révészné Petró Zsuzsa egyéni vállalkozó

Lukács Fanni egyéni vállalkozó

Székhely: 4551/ Nyíregyháza-Oros Tornácos 54 

Székhely: 4481/Nyíregyháza Ezüstkalász utca 6.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +3620/4247151

Telefonszám: +3630/2768420

E-mail: zoozsuzsa@gmail.com

E-mail: l.fanni616@gmail.com

Postacím: 4551, Nyíregyháza-Oros Tornácos 54 .

Postacím: 4481/Nyíregyháza Ezüstkalász utca 6.

             

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 1. személyesen közölt   szóbeli panasz esetén   helyben            azt        a          Vevőnek          átadja,
 2. telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó a Vevővel köteles közölni.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt a az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

A kormányhivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Név: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Név: Dékány László, Jerney Zoltán E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Név: Kirst László E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-

749 Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Név: Pintérné Dobó Tünde Email cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím:

kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma:

(34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520860 Fax száma: (32) 520-862 Név: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím:

bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-

661 Fax száma: (74) 411-456 Név: Mátyás Tibor E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-

008 Fax száma: (88) 412-150 Név: Dr. Óvári László E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Név: dr. Koczka Csaba E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Európai Bizottság online vitarendezési platform

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe http://ec.europa.eu/odr

 

VI. Záró rendelkezések

 

 1. Szervező a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi, mely az értékesítő honlapon (www.ticketbase.eu) elérhető.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadó

 

 

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva